Dražba RD (166,13 m2) s pozemky a příslušenstvím, okr. Tábor

Dražba RD (166,13 m2) s pozemky a příslušenstvím, okr. Tábor Jde o rodinný dům obsahující jednu bytovou jednotkou velikosti 4+1 s dvojitým sociálním vybavením koupelen, komory, garáže. Rodinný dům je samostatně stojící na řadovém vnitřním pozemku, vedle rodinného domu postavena původní chata dnes využívaná jako kolna. Rodinný dům je půdorysně nepravidelný obdélník s dvěma lichoběžníkovými arkýři a přistavěné garáže. Dům i garáž nejsou podsklepeny. Dům je jednopodlažní tedy přízemní bez podsklepení, zastřešení je valbovou střechou na vázaném krovu střešní krytina s živičných šindelů na části střechy poškozených povětrnostními vlivy, klempířské konstrukce systémové průmyslově vyrobené s povrchovou úpravou. Vně strukturovaná omítka, sokl s kamenivem a pryskyřicí.

e-aukce.com

Štětkova 1638/18, Praha 4 - Nusle, 140 00