Prvorepublikový dum v obci Počátky u Pelhřimova

Výhradně Vám nabízíme unikátní prvorepublikový dům v obci Počátky u Pelhřimova.

Základní informace:
- 11 apartmánů (33 lůžek)
- vlastní restau race
- po velmi zdařilé kompletní rekonstrukci (objekt není památkově chráněný)
- dobové vybavení
- možnost rozšíření na vedlejších pozemcích
- wellness
- cca 30ha pozemku (v celku)
- vlastní heliport, vodní plochy
- tenisový kurt
- vhodné pokračovat v ubytovacím zařízení či jako velmi prestižní rodinné sídlo

Poloha nemovitosti :

Areál s hotelem, provozními budovami, bytovým domem, přísl. a pozemky situovaný jako samostatný stavební soubor mimo zastavěné území obce. Jednotlivé objekty volně stojící ve středu území, na kterém byl původně vybudován systém vzájemně důmyslně propojených rybníků, náhonů, stavidel a kanálů, z nich se dal regulovat pohyb vody tak, že se využívalo její energie z vodních turbín, ale také se znemožňovalo zamokření budov a pozemků. K hotelu vede jedno z ramen údajně léčivého pramene. Před hlavním vstupem do hotelu je umístěna kašna s ochozem, ze kterého vede chodníček s odpočívadly a altánkem do lesoparku. Další informace na vyžádání. Cena je k jednání.