Prodej areálu Ostrava - Radvanice

Nabízíme k prodeji nebo pronájmu tyto nemovitosti: pozemek parc. č. 2105/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 908 m2 a na pozemku stojící stavba bez čp/če, způsob využití občanská vybavenost, bez LV , pozemek parc. č. 2108 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 404 m2 jehož součástí je stavba : Radvanice, č.p. 225, způsob využití rod. dům, pozemek parc. č. 2109 zahrada o výměře 118 m2 , pozemek parc. č. 2111 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 918 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná stavba, pozemek parc. č. 2112 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1024 m2 jehož součástí je stavba: Radvanice, č.p.276 způsob využití občanská vybavenost, pozemek parc. č. 2113 ostatní plocha způsob využití ostatní komunikace o výměře 88 m2 a pozemek parc. č. 2115 zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště o výměře 468 m2 to vše v katastrálním území Radvanice, obec Ostrava.Popis: jedná se o uzavřený areál, který se nachází na ulici Těšínské v Ostravě - Radvanicích a skládá se z velké budovy o 3NP s nákladním výtahem, využití k provozu a skladových prostor, menší budovy, která může sloužit k zázemí firmy, kanceláře, šatny, jídelny a kuchyně. a dále menších propojených budov, které můžou sloužit jako sklady, dílny, malé provozy. Areál je průjezdný i pro kamionovou dopravu a v celém areálu jsou zpevněné plochy, které můžou sloužit jako parkoviště a úložné prostory. Na prodej nebo k pronájmu je tento objekt pouze jako celek a bez vybavení, areál je zpřístupněn širokou příjezdovou cestou. Areál má dva vjezdy z ulice Těšínské a z ulice Čapkové.

IMEX REALITY s.r.o.

Havličkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00