Bytový dům v ul. Továrni, Šluknov

Nabízíme Vám bývalou třípodlažní administrativní budovu u které v prosinci 2018, došlo ke změně územního plánu. Nyní se jedná o Plochy pro bydlení v bytových domech (B): Zahrnují plochy bytové zástavby v bytových domech do čtyř nadzemních podlaží. Zastavitelnost pozemků max. 55%. Budou respektovány hygienické limity hluku z provozu železniční tratě. hlavní využití: - bydlení v bytových a integrovaných domech, - veřejná prostranství, parky, veřejná zeleň sídliště přípustné využití: - parkování v podzemních garážích a na vyznačených parkovacích místech, - komunikace, související technická infrastruktura, - dětská hřiště a drobná sportoviště. K budově vede zpevněná příjezdová komunikace. Je napojena na veškeré inženýrské sítě + čističku odpadních vod. Výhodou je zde blízkost nádraží, zastávka Šluknov je vzdálena cca 50 m od areálu, které poskytuje možnost pohodlné vykládky a nakládky zboží. Hraniční přechod Rožany pro osobní automobily, je vzdálen cca 3 km. Hraniční přechod Rumburk pro nákladní automobily, je vzdálen cca 10 km. Nabízí se zde možnost pronájmů dalších pozemků. Je zde i možnost koupě dalších budov, které jsou určeny ke komerčnímu využití. V současné době se vyhotovuje PENB, proto je uvedena energetická náročnost budovy G.

R+R Europe Real, s.r.o.

Geologická 575/2, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00