Prodej id.podílu 1/3 pozemků,louky, orná půda, CP cca 11 ha, obec Šternberk, k.ú. Chabičov

Prodej id.podílu 1/3 pozemků o celkové výměře 11 ha ( id.1/3 = id.36 832 m2) , k.ú. Chabičov, obec Šternberk na ---. Prodej pozemků o celkové výměře 110 497m2 ( id.1/3), situované v katastrálním území Chabičov, obec Šterneberk. Dle údajů z KN jde o louky a ornou půdu. Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS: 49°46'25.89"N, 17°17'19.12"E a 49°45'52.11"N, 17°17'38.51"E. Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

GAUTE, a.s.

Lidická 26, Brno, 602 00