Chata, Stupava

Jedná se o nemovitosti: - parc.č. St. 227 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st. - parc.č. 82/1 trvalý travní porost o výměře 1340 m2 To je zapsáno na LV 310, kat.území Stupava, obec Stupava, okres Uherské Hradiště. Jedná se o přízemní, pravděpodobně nepodsklepenou stavbu bez obytného podkroví. Nosné konstrukce jsou dřevěné, střecha sedlová, střešní krytina živičný šindel. Dispozičně je řešena jako jedna místnost, před chatou je pak zastřešená veranda.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00