Chata, Svinařov u Kladna

Nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 424 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro obec Svinařov, katastrální území Svinařov u Kladna, a to pozemek parc.č.588, o výměře 16 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, na pozemku parc.č.588, pozemek parc.č.547/4, o výměře 377 m2 – zahrada, pozemek parc.č.535/21, o výměře 5 m2 – ostatní plocha a Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/23 na nemovitostech v přídatném spoluvlastnictví zapsaných na listu vlastnictví č. 658 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pro obec Svinařov, katastrální území Svinařov u Kladna, a to k pozemku parc.č.547/25, o výměře 55 m2 – zahrada, pozemku parc.č.317/4, o výměře 608 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace. Příslušenství a součásti nemovité věci, které se exekuce týká: přípojky IS, oplocení, 2 přístavky, zpevněné plochy, porosty. Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinnou rekreaci - chatu, ke které náleží oplocená zahrada. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci. Nemovitost se nachází v severozápadní zastavěné části obce Svinařov v rekreační zástavbě. Pozemky par.č. 535/21 a parc.č. 547/4 navazují na stavební pozemek parc.č. 588 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované, jsou přístupné přes pozemky parc.č. 317/4 a parc.č. 547/25 ve spoluvlastnickém právu povinného.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00