Rodinný dům, Neštěmice

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti a jejich příslušenství: Pozemek st.p.č. 1389, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148m2, jehož součástí je stavba domu k bydlení č.p. 11 v obci Ústí nad Labem, část Neštěmice a pozemek p.č. 1390, ostatní plocha – neplodná půda o výměře 474 m2, to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro obec Ústí nad Labem a katastrální území Neštěmice, na listu vlastnictví č. 1957. Příslušenství: oplocení, pergola, zahradní chatka Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně nemá podsklepení, v části je půda a disponuje obytným podkrovím vybudovaným v rámci rozsáhlejší rekonstrukce pravděpodobně v 90. letech. Vzhledem k vybudovanému podkroví je dispozičně dům asi 7+1.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00