Prodej stavebního pozemku 1.896 m2, obec Vyžlovka u Prahy

Pozemek označený P16. Prodáváme zasíťovaný stavební pozemek v krásném přírodním prostředí rybníků a lesů v obci Vyžlovka. Velikost pozemku 1.896 m2. Elektrika, voda a kanalizace na hranici pozemku. Pozemek se nachází cca 30 km od středu Prahy jihovýchodním směrem. Vlastní pozemek se nachází na okraji obce Vyžlovka směrem k obci Jevany. Lokalita je obklopena ze dvou stran lesem, třetí stranu tvoří stávající zástavba. Vlastní stavební pozemky lokality jsou obslouženy novou komunikací s povrchem ze zámkové dlažby. Každý z pozemků má odbočku na kanalizaci a vodovod. Vzhledem k výškovým poměrům je část pozemků připojena na gravitační kanalizaci, část na tlakovou kanalizaci. Kanalizace je ukončena potrubím na vlastním pozemku. Vodovod je ukončen vodovodní šachtou na vlastním pozemku. Pozemek je připojen na elektrický proud s tím, že má již vybudovanou na hranici pozemku skříň připojení a skříň měření včetně hlavního jističe. Komunikace je doplněna veřejným osvětlením a v místě styku se stávající komunikací (Na Staré cestě) je podél pozemků vybudován chodník v šíří 1,5 m. Veškeré náklady spojené s připojením vodovodu, kanalizace i elektriky (platba za ampér dle jističe) a poplatek obci jsou uhrazeny a jsou součástí ceny pozemku. ZMĚNA: oproti mapě je pozemek zvětšený o 236 m2 na 1896 m2.

KUZO Partners s.r.o.

Olbrachtova 599/8, Mladá Boleslav, 293 01