Přidání / editace developerského projektu.

Metodě se předají parametry podle dále definovaných datových struktur Developer (devel_data) a pole spárovaných inzerátů za pomoci advert_id nebo rkid. Zpět je vrácen status a developer_id, které je dobré si uchovat pro další operace s uloženým developerským projektem. Pokud je vyplněn parametr devel_rkid, musí být v rámci inzerce konkrétního klienta unikátní. Je ho možné také použít při práci s importním rozhraním, kde opět zastupuje developer_id. Editace inzerátu se zajistí vyplněním developer_id již uloženého projektu, nebo je možno zadat existující devel_rkid (viz. odstavec 1.1). Spárovat k devel. projektu inzerát je též možné v metodě addAdvert vyplněním položek developer_id nebo devel_rkid. Devel. projekt již musí existovat, jinak spárování neproběhne. Při editaci devel. projektu je nutné uvádět v poli parametru advert_id nebo rkid všechny inzeráty, které projektu patří, jinak bude vazba mezi devel. projektem a inzerátem zrušena.

V odpovědi serveru může být též přítomen klíč validationNotices, který obsahuje pole hlášení validátoru (např. v případě neplatné číselníkové hodnoty).

V případě, že v metodě dojde k jinému stavu než je 200 vrací metoda v parametru output datový typ array.

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (200=OK,
                  407=Neplatne prihlaseni
                  452=Nekompletni data k devel. projektu,
                  500=Inzerat pro tuto RK neexistuje!)
  string statusMessage  Slovni popis statusu.
  struct output
  (
    int developer_id  cislo devel. projektu
    array validationNotices pole validacnich hlaseni
  )
}
		

Vymazání devel. projektu.

Pomocí developer_id čísla nebo devel_rkid řetězce je devel. projekt smazán. Uložené fotografie budou smazány. Všechny navázané inzeráty zůstanou beze změny, pouze ztratí vazbu na devel. projekt.

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (200=OK,
                  407=Neautorizovany pristup
                  500=Inzerat nenalezen)
  string statusMessage  Slovni popis statusu.
  array output
  (
  )
}
		

Výpis všech developerských projektů přihlášené realitní kanceláře.

V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje developer_id, devel_rkid, advert_id (záznamy oddělené středníkem) a rkid (záznamy oddělené středníkem).

V případě, že v metodě dojde k jinému stavu než je 200 vrací metoda v parametru output datový typ array.

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (200=OK,
                  407=Neplatne prihlaseni)
  struct output
  (
    int developer_id  cislo devel. projektu
    string devel_rkid  interni cislo realitky
    string advert_id  prirazene inzeraty
    string rkid     prirazene inzeraty
  )
}
		

Vložení fotografie k již uloženému deleveloperskému projektu.

Vstupními parametry jsou developer_id nebo devel_rkid, JPEG soubor zakódovaný pomocí base64, příznak, zda jde o hlavní či vedlejší fotografie (main = 1 – hlavní, main = 0 – vedlejší) a český popisek obrázku (alt). Pomocí developer_id nebo devel_rkid slouží k identifikaci. Vždy má přednost developer_id před devel_rkid (viz. odstavec 1.1). Výstupem je photo_id, které je vhodné si uložit pro mazání fotografie. Pokud je vkládána vedlejší fotografie, a přitom není u inzerátu žádná, stává se tato automaticky hlavní fotografií. Pokud je vkládána hlavní fotografie, a přitom u inzerátu již jedna je, stane se hlavní fotografie vedlejší a nová hlavní. Minimální rozlišení fotografie je 640x480 a maximální velikost souboru 100kB. Po překročení této velikosti server vrací chybu a fotografii nezpracuje. Fotografie jsou seřazeny podle pořadí vložení.

V případě, že v metodě dojde k jinému stavu než je 200 vrací metoda v parametru output datový typ array.

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (200=OK,
                  407=Neplatne prihlaseni
                  500=Inzerat nenalezen,
                  471=Popisek k fotografii je povinny,
                  470=Neni to JPEG obrazek)
  string statusMessage  Slovni popis statusu.
  struct output
  (
    int photo_id    cislo fotografie
  )
}
		

Vymazání fotografie.

Identifikací fotografie je photo_rkid nebo photo_id, které má přednost. Pokud je mazána hlavní fotografie, hlavní se automaticky stane první vedlejší.

V případě, že v metodě dojde k jinému stavu než je 200 vrací metoda v parametru output datový typ array.

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (200=OK,
                  407=Neplatne prihlaseni
                  476=Fotografie nenalezena)
  string statusMessage  Slovni popis statusu.
  array output
  (
  )
}
		

Výpis fotografie existujícího developerského projektu.

V případě, že v metodě dojde k jinému stavu než je 200 vrací metoda v parametru output datový typ array.

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (200=OK,
                  500=Inzerat nenalezen,
                  407=Neautorizovany pristup)
  string statusMessage  Slovni popis statusu.
  struct output
  (
    int photo_id    cislo fotografie
    int main      hlavni fotografie
    string photo_rkid  identifikace fotografie
  )
}