reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Maršmaloun v centru Prahy nevyroste, nový investor již brzy představí novou podobu domu

Maršmaloun v centru Prahy nevyroste, nový investor již brzy představí novou podobu domu

28.3.2018: Projekt bytového domu U Milosrdných, situovaný v těsném sousedství pražského Anežského kláštera, se brzy dočká nového ztvárnění. Realizaci domu, jehož podoba v minulosti vzbudila velmi rozporuplné reakce, převzala od italského investora Augusta Razetta developerská společnost V Invest.

Ve spolupráci s předními architekty a odbornou veřejností V Invest přepracuje vnitřní dispozice a vnější podobu Rezidence U Milosrdných tak, aby byla v souladu nejenom s požadavky na moderní bydlení, ale i rázem lokality, do které je umístěna.
„Jsme velice rádi, že se na realizaci bytového domu U Milosrdných budeme podílet právě my. Jde o velmi zajímavý projekt na zajímavém místě, který v sobě skrývá velký potenciál. Věříme, že v rámci platného územního rozhodnutí se nám tento potenciál podaří ve spolupráci s předními architekty a odborníky rozvinout na maximum. Vnímáme názory odborné i široké veřejnosti a chceme ukázat, že kvalitní moderní architektura může být pro historické centrum města obohacením a že nemusí být nutně kontroverzní,“ říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest.

„Vzhledem k tomu, že stavební povolení k Rezidenci U Milosrdných bylo napadeno, předpokládáme, že jeho projednávání bude vráceno na stavební odbor Prahy 1. To je příležitost podívat se na podobu bytového domu novýma očima,“ dodává Jaroslav Vondřička. Společnost V Invest v nejbližší době osloví významné architekty a požádá je o nové architektonické ztvárnění celého projektu. Součástí návrhů budou také zákresy do fotografií, aby bylo na první pohled zřejmé, jak bude fasáda domu vypadat a jak bude vzájemně komunikovat s okolní členitou zástavbou. „Nové projednání stavebního povolení je pro nás příležitost k provedení důležitých změn, které jsou pro stavbu kvalitního projektu nezbytné. Jde především o přepracování vnitřních dispozic tak, aby se novým obyvatelům v místě dobře žilo. To povede také ke změně umístění oken a celkového vnějšího vzhledu fasády. Finální vzhled vzejde z návrhu nového architektonického ztvárnění, ale již teď je jisté, že fasáda určitě nebude růžová a její barevnost nebude v lokalitě působit rušivě,“ říká Jaroslav Vondřička.

Vyhodnocení návrhů na nové architektonické ztvárnění bude mít na starosti komise složená z renomovaných architektů, zástupců společnosti V Invest a památkářů. Vítězný návrh bude známý přibližně v červenci letošního roku. Veřejnost bude o zásadních krocích v rámci přípravy celého projektu průběžně informována. „Uvědomujeme si, že v minulosti ne vždy docházelo ke včasnému informování veřejnosti o tom, v jaké fázi příprav se projekt nachází. Zastáváme názor, že přípravu na stavbu kvalitního projektu má doprovázet také kvalitní a otevřená komunikace. Chceme jasně ukázat, že naším záměrem je pozvednutí této lokality, která nyní slouží spíš jako smetiště a parkoviště pro návštěvníky města. Podobně jako naše plánovaná rekonstrukce Jinonického zámečku, který je národní kulturní památkou, je pro nás nové uchopení Rezidence U Milosrdných věcí prestiže,“ uzavírá Jaroslav Vondřička.

V souladu se závazkem větší transparentnosti proto společnost V Invest po obdržení a vyhodnocení konkrétních návrhů na nové architektonické ztvárnění celého projektu uspořádá setkání s novináři, odbornou i širokou veřejností, kde bude prezentovat novou podobu Rezidence U Milosrdných, včetně zmiňovaných zákresů do fotografií a argumentů, které vedly k výběru vítězného návrhu.

Zdroj: Tisková zpráva

Foto: Zákres do ulice Milosrdných


reklama