Datové typy

int <i4>42</i4> , <int>42</int>

Celé číslo.

text <string>test</string>

Řetězec.

float <double>-12.53</double>

Desetinné číslo.

bool <boolean>1</boolean>

Logická hodnota ano/ne.

codebook <int>1</int>

Celé číslo, které je klíčem z číselníku.

multiOption <string>000101</string>

Řetězec binárních hodnot. Princip je podobný jako u codebook, ale oproti codebook umožňuje zadání více hodnot z číselníku najednou. Pozice znaku určuje hodnotu číselníku a hodnota znaku na dané pozici určuje, zda je tento prvek přítomen a nebo nikoli. Pozice se počítají od nuly, tj. hodnota [ 0 ] odpovídá řetězci 1.

Vstupní hodnota (pole) Výstup jako multiOption
[ 1 ] 01
[ 3 ] 0001
[ 1, 3 ] 0101
[ 0 ] 1

date <string>2012-12-24</string> , <dateTime.iso8601>2012-12-24</dateTime.iso8601>

Řetězec, obsahující reprezentaci data ve formátu Y-m-d a nebo dateTime.iso8601.

time <string>13:37</string>

Řetězec, obsahující reprezentaci času ve formátu hh:mm.

file <base64>cmVhbGl0eW1peA==</base64>

Soubor, zakódovaný v base64.