Získání řetězce, který je použit pro hashování hesla.

Metoda slouží k získání řetězce pro hashování hesla. Po zavolání se správným client_id je vrácen status 200 a v output je session_id a hashovací klíč.

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (200=OK,
                  402=Neexistujici client_id,
                  408=Blokované přihlášení)
  string statusMessage  Slovni popis statusu.
  array output
  (
    string session_id    Identifikace spojeni
    string hashkey     hashovaci klic
  )
}
		

Potvrzení přihlášení. Heslo se vytvoří pomocí vzorce MD5(MD5('heslo')+hash_key).

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (200=OK,
                  402=Neexistujici klient,
                  403=Spatne heslo,
                  405=Neplatny klic softwaru,
                  407=Neplatne prihlaseni,
                  410=Neplatic,
                  412=Nemate opravneni vkladat inzerci pres toto rozhrani)
  string statusMessage  Slovni popis statusu.
  array output
  (
  )
}
		

Odhlášení.

Vrácená struktura

struct
{
  int status       Status (210=Odhlaseni je OK)
  string statusMessage  Slovni popis statusu.
  array output
  (
  )
}